Materiaaleja

  • Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (481/1995):

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950481

  • Vuokralaisten Keskusliiton, Suomen Vuokranantajien, Suomen Kiinteistöliiton ja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliiton yhteinen ohjeistus hyvästä vuokratavasta (2008):

http://www.taloyhtio.net/attachements/2008-04-10T13-37-5231.pdf

  • Nuorisoasuntoliiton mallipohja tyypillisestä vuokrasopimuksesta ja sen täyttöohjeet:

http://www.nal.fi/wp-content/uploads/2015/11/vuokrasopimusmallin_taytto-ohje.pdf

  • Kuluttajaliiton vuokraopas (neuvoja vuokralaiselle ja vuokranantajalle) suomeksi, selkosuomeksi, ruotsiksi, venäjäksi, arabiaksi, somaliksi ja ranskaksi:

http://www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/materiaalipankki/asuminen/

  • Vuokralaiset ry:n tietopaketti vuokralaisille:

http://www.vuokralaiset.fi/tietopaketti-vuokralaisille/

  • Suomen Vuokranantajien ohjeet ulkomaalaiselle vuokraamisesta:

http://vuokranantajat.fi/vuokraus/vuokrasuhteen-alku/ulkomaalaiselle-vuokraaminen/

  • NAL:in opas asumisesta omaan kotiin muuttaville nuorille (englanniksi):

http://www.nal.fi/wp-content/uploads/2014/09/Omaan-kotiin-2015-2016-EN.pdf

  • Vuokraturvan englanninkielinen Infokit vuokra-asumiseen liittyen:

http://www.vuokraturva.fi/infokit