Työkaluja ammattilaisille

  • Kehitysvammaliiton Uusi koti – maahanmuuttajan kuvallinen asumisen ja asioinnin opas 

http://papunet.net/sites/papunet.net/files/materiaalia/Kuvakommunikointi/haaksluoto_koivisto_uusi_koti.pdf 

  • Kehitysvammaliiton turvallisuus sanostoa kuvilla ja viittomilla 

http://papunet.net/sites/papunet.net/files/materiaalia/Kuvakommunikointi/turvallisuussanastoa.pdf  

  • Tukikeskus Hilman Sosiaalialan selkokielinen sanasto  

http://www.tukikeskushilma.fi/tiedosto/Sanakirja_suomi_selkokieli.pdf 

  • Pakolaisavun Kotilo hankkeen valmistamia kuvallisia sääntöjä 

http://www.pakolaisapu.fi/arkisto/pdf/Kotimaan_Tyo/PDFs-Kotimaa-kotilo-materiaalipankki/ 

  • Hekan videoita – hyödyllisiä vinkkejä asumiseen ja kodin pieniin huoltotoimenpiteisiin 

http://www.hekaoy.fi/videot-0 

  • SPEK:n paloturvallisuutta kotona –oppaita ohjaajille ja maahanmuuttajille 

http://www.spek.fi/Suomeksi/Turvatietoa/Oppaita-ja-esitteita/Paloturvallisuutta-kotona-  

  • Arkea Suomessa –sarja Opastusta asumiseen ohjaajan vinkkejä videoiden käsittelyyn 

http://www.socca.fi/kehittaminen/aiempaa_kehittamista/maahanmuuttajatyo/asumisen_tukimateriaalit

  • Arviointilomakkeita asumisen tukeen

http://asuntoensin.fi/aineistopankki/arviointityoskentely/ 

https://www.takuusaatio.fi/sites/default/files/ryhmaanohjaajan_opas_web.pdf

  • Naapuruussovittelun käsikirja

https://www.naapuruussovittelu.fi/naapuruussovittelu/naapuruussovittelun-kasikirja/ 

Lisäksi tästä löydät asumisen materiaaleja ja oppaita, joista asiakkaasi / ryhmäsi voi hyödyntää.