Blogi / Ajankohtaista

SPARK – Eradication of migrant homelessness in Finland

Moniheli ry:n Katto-hanke järjesti SPARK-tilaisuuden 29.11.2017, joka toi yhteen eri sidosryhmien edustajia pohtimaan työtapoja maahanmuuttaneille suunnatun tiedon parantemiseen ja hämärien toimintojen estämiseen asuntomarkkinoilla. Tilaisuuden tavoite oli vahvistaa yhteistyötä sektorien välillä ja luoda ketteriä toimintamuotoja palvelusuunnittelijan johdolla.

SPARK-tilaisuuden yhteenveto löytyy tästä.

KUTSU KATTO-HANKE KEVÄTKAUDELLA RYHMIISI KERTOMAAN ASUMISASIOISTA

Katto-hanke vierailee Moniheli ry:n jäsenjärjestöissä, suomen kielen kursseilla sekä kotoutumiskoulutuksissa ja vertaistukiryhmissä keskustelemassa asumisasioista. Vierailuilla käsitellään mm. asumisen perusasioita, taloyhtiön sääntöjä, yhteistilojen käyttötapoja, isännöitsijän ja talonmiehen rooleja. Samalla vastataan osallistujien kysymyksiin.

Voit valita alla olevista teemoista yhden tai useamman tai vaikkapa kaikki. Räätälöimme sisällön ja koulutuksen pituuden ja tarpeesi mukaan.

o Suomessa asuminen
o Asunnon hakeminen
o Vuokralaisen ja vuokranantajan oikeudet ja velvollisuudet
o Isännöitsijän ja talomiehen rooli
o Taloyhtiön säännöt ja yhteistilojen käyttötavat
o Talouden hallinta ja -tuki
o Järjestömaailma asumisen tukena
o Jätteiden lajittelu
o Turvallisuus- ja vakuutusasiat
o Naapuruussuhteet Suomessa
o Asumisen eri kulttuurit

Kalenterimme täyttyy nopeasti, ole ajoissa yhteydessä!

Projektikoordinaattori Cisil Heltimoinen
cisil.heltimoinen(at)moniheli.fi
p. 050 309 39 61

Onnea #100katto-kampanjan voittajille

#100katto-kampanja on osa Katto-hankkeen vaikuttamistoimintaa, jonka tavoitteena on tukea maahanmuuttajien kotoutumista ympäri Suomen. Täten keräämme videoita eri paikkakunnilta pääsäntöisesti Helsingin ulkopuolelta. Videoissa maahanmuuttajat kertovat miksi tykkäävät asua sillä paikkakunnalla, jossa asuvat tai miksi maahanmuuttaja on tervetullut kotoutumaan sille paikkakunnalle. Paras video palkittiin monikulttuurisessa itsenäisyyspäivän juhlassa Helsingissä.

Onnea #100katto-kampanjan voittajille Monikulttuuriset Siskot ry:lle,  PSK-Aikuisopistolle ja Valveen elokuvakoululle Oulu-videosta ja Kotkan Ohjaamon kieli kahville Kotka-videosta!

 

 

 

 

Katto-hanke etsii harjoittelijaa

Moniheli ry etsii sosiaalialan harjoittelijaa auttamaan ikääntyneitä maahanmuuttajia asumisasioissa

STEA:n rahoittaman Moniheli ry:n valtakunnallisen Katto-hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä maahanmuuttajien asunnottomuutta ja levittää tietoa asumisasioista sekä maahanmuuttajille
että maahanmuuttajien ja asumisasioiden parissa työskenteleville. Hanke yhdistää verkossa ja sosiaalisessa mediassa toteutettavia toimintoja ja perinteisempiä kasvokkaisen toiminnan muotoja.
Katto-hanke nivoutuu Ympäristöministeriön asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaan (AUNE 2016-2019).

Harjoittelijan tehtävät:

Yhdessä hankkeen työntekijöiden kanssa:

 • Asumisneuvontaa
 • Osallistujien elämäntilanteiden kartoitus
 • Asuntohakusuunnitelmien tekeminen ja suunnitelman toteutuksessa auttaminen
 • Osallistujien asuntohakupolkujen seuraaminen
 • Asuntonäyttelyissä käyminen yhdessä kunkin osallistujan kanssa
 • Tuen antaminen, kieli- ja kulttuurisiltana toimiminen

Toivomme harjoittelijalta:

 • Kokemusta/kiinnostusta asumisen kysymyksistä
 • Kokemusta/kiinnostusta maahanmuuttajien kanssa työskentelyyn
 • Kokemusta/kiinnostusta ryhmien vetämisestä
 • Valmiutta tehdä satunnaisesti myös ilta- ja/tai viikonlopputöitä
 • Vähintään hyvää arabian, melko hyvää suomen ja englannin kielen taitoa (muu kielitaito on etu)

Tarjoamme harjoittelijalle:

 • Mahdollisuuden tutustua järjestö- ja hankemaailmaan ja sitä kautta laajentaa näkemystään tulevaisuuden työmahdollisuuksista
 • Mielekkäitä työtehtäviä tärkeän teeman parissa
 • Mukavan työyhteisön hyvien liikenneyhteyksien päässä Helsingin Kalasatamassa

Rekrytoimme harjoittelijan heti sopivan henkilön löydyttyä. Erityisesti toivomme hakemuksia maahanmuuttajataustaisilta henkilöiltä.

Lisätietoa ja yhteydenotot:

vs. projektikoordinaattori Cisil Heltimoinen, p. 050 309 3961, cisil.heltimoinen(at)moniheli.fi

www.kattohanke.fi

Yhteinen kannanotto Asunnottomien yönä 2017

NOLLATOLERANSSI HÄMÄRÄLLE TOIMINNALLE
Julkaisuvapaa 16.10.2017
Kannanotto

“En tiennyt, että Helsingissä on systeemi, jossa täytyy maksaa isoja summia käteisenä, jos haluaa asunnon”, kertoo Kontulan keskuksessa sijaitsevassa perheyrityksessä työskentelevä yksinhuoltaja, joka on muuttanut Helsinkiin Lahdesta ja on alunperin kotoisin Lähi-idästä. “Pyyntöhinta vaihtelee; jos asuntoa etsivällä on oma yritys, saattavat pyytää jopa 3500 euroa, muuten välitysmaksu on 600-2000 euron välillä. Hinta riippuu siitä, mistä päin asunto on ja kuinka kiireellinen on asunnon tarve. Jos maksat, saat asunnon heti.”

Ympäristöministeriön keväällä 2017 julkaiseman pakolaisten asumisselvityksen mukaan turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden vaikutus asuntomarkkinoihin ja erityisesti valtion tukemaan vuokra-asuntokantaan jäi vähäiseksi, vastoin oletuksia. Oleskeluluvan saaneet hankkivat akuutissa tilanteessa ensisijaisesti asuntonsa vapaarahoitteisilta markkinoilta johtuen useammasta tekijästä – asumisen vaihtoehtoja koskevan tiedon puutteesta, etnisten yhteisöjen ohjaavasta vaikutuksesta tai ARA-asuntojen vähäisestä joustosta pääkaupunkiseudun kysyntäpaineessa. Selvityksessä nostettiin esille asumisen haasteiden muodostuvan kohtuuhintaisten asuntojen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön puutteesta, pakolaisten tietämättömyydestä ja haavoittuvasta asemasta sekä riittämättömistä toimenpiteistä integroitumisen edistämiseksi. Kaikki edellä mainitut syyt vaikeuttavat, ei vain pakolaisten asunnon löytämistä, vaan koskevat myös Suomessa pidemmän aikaa asuneita, eri syistä Suomeen muuttaneita henkilöitä, joiden kotoutumisprosessia ei ole viety kunnolla loppuun.

Suomen yksin elävistä asunnottomista joka neljäs ja perheistä yli puolet ovat maahanmuuttajataustaisia. Lisäksi yli 80% asunnottomista yöpyy tuttavan sohvalla. Eivätkä tilastot edes kerro koko totuutta, sillä tilastojen ulkopuolelle jää paljon henkilöitä. Helsingissä ei tilastoida romaneja lainkaan asunnottomiksi, puhumattakaan paperittomista, myöskään kaikki EU- kansalaiset eivät ole rekistereissä. Nuorten aikuisten piiloasunnottomuus on myös kasvava ongelma, josta myöskään ei ole olemassa tarkkoja tietoja.

Haavoittuvassa asemassa oleva henkilö, joka elää sosiaaliturvan varassa, jonottaa asuntoa pitkän jonon hännillä ja/tai kokee syrjintää asuntomarkkinoilla, on helposti lähestyttävä uhri hämärille asunnonvälittäjille. Laittoman toiminnan lisääntyminen ja arkipäiväistyminen nähtiin YM:n selvityksessä yhtenä seurauksena syille, jotka estävät maahanmuuttajia löytämästä kohtuuhintaisia asuntoja.

Helsingin Sanomien 23.9.2017 julkaiseman vuokra-asuntohuijaukseen liittyvän lehtijutun mukaan vuonna 2016 poliisille ilmoitettiin 92 asunnon vuokraukseen liittyvästä huijauksesta. Hämäristä vuokranvälittäjistä sen sijaan ei ole mitään tarkkoja tietoja. ”Ei kukaan mene poliisille kertomaan, ihmiset tarvitsevat asuntoja ja maksamalla välitysmaksuja käteisellä pöydän alta he saavat. Vaikka onhan tämä rikos. Minä en ymmärrä, miten nämä välittäjät saavat käsiinsä näitä asuntoja…” ihmettelee Kontulassa työskentelevä yksinhuoltaja. ”he ulottuvat nimenomaan meihin ja leimaavat täten maahanmuuttajatkin, heille ei saisi antaa tilaa toimia… Ensin asuntomarkkinat, kohta he rupeavat toimimaan pankkina, jos asialle ei tehdä mitään.”

Allekirjoittajat ovat huolissaan vuokra-asuntomarkkinoilla tapahtuvasta syrjinnästä ja sen vaikutuksista erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin maahanmuuttajiin ja heidän itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapauden toteutumiseen. Kirjoittajat toivovat asumis- ja neuvontapalvelujen pystyvän jatkossa nopeammin ja joustavammin vastaamaan tarpeisiin, lisäksi vaaditaan tiedon saavutettavuuden parantumista ja viranomaisten seurannan tiukentumista, jotta hämärillä toimijoille ei olisi tilaa liikkua asuntomarkkinoilla. Nollatoleranssi laittomille toimijoille!

Helsingissä, 13.10.2017

Lisätietoa:
Katto-hankkeen projektikoordinaattori Melis Arı-Gürhanlı, Moniheli ry, melis.ari@moniheli.fi p. 050 309 3925

Allekirjoittajat
Moniheli ry

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma 2016-2019 (AUNE)
Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Espoon Järjstöjen Yhteisö EJY ry
Espoon aikuisten sosiaalipalvelut
Familia ry
Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry
Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr.
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen perhe- ja sosiaalipalvelut
Irakin Naisten ry
Kalliolan setlementti
Kohtaamisia Itä-Helsingissä -hanke / Voimauttavan taiteen äärellä ry
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry
Kotona Kaupungissa -hanke
Kriminaalihuollon tukisäätiö
Kuluttajaliitto
Kurdiliitto ry
Maahanmuuttajaien Päihde ja Mielenterveysongelma Ry
Monik ry
Monika-naiset liitto ry
Naapuruussovittelun keskus
Nicehearts ry
Nuorisoasuntoliitto ry
Pakolaisneuvonta ry
R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry
Sininauhasäätiö sr
Suomen afganistanilaisten yhdistysten liitto ry
Suomen Benelux-instituutti
Suomen Caritas ry
Suomen Kiinalaisten Allianssi SKA ry
Suomen Setlementtiliitto
Suomen somalialaisten liitto ry
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry – FARO
Suomen Vuokranantajat ry
Suomi-Syyria Ystävyysseura ry
Takuuusäätiö
Vailla vakinaista asuntoa ry
Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma
Vantaan kaupunki
Vuokralaiset ry

Lehdistötiedote: Asunnottomien Yö -päivätapahtuma Kontulassa 17.10.2017

Suomessa viedetään Asunnottomien yötä 17.10. Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kansainvälisenä päivänä köyhyyden poistamiseksi. Suomen itsenäisyyden juhlavuonna ympäri Suomen yli 25 kaupungissa järjestetään tapahtumia yhteiskunnan heikoimmassa asemassa oleville; tarkoituksena nostaa esille asunnottomien todellisuutta.

Yksi päivän tapahtumista järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa Kontulassa. Kontulan päivätapahtuma keskittyy erityisesti maahanmuuttajien kohtaamiin ongelmiin asuntomarkkinoilla. Tilastojen mukaan Suomen yli 7000 asunnottomasta joka neljäs yksinasuva asunnoton on maahanmuuttajataustainen ja asunnottomista perheistä yli puolet edustaa kyseistä ryhmää. Asunnottomuuden kanssa työskentelevät tahojen mukaan tilastojen ulkopuolelle jää vielä satoja, ellei tuhansia ihmisiä. Helsinki ei esimerkiksi tilastoi romanien asunnottomuutta, eivätkä kaikki EU -kansalaiset näy rekistereissä. Tilastot eivät myöskään näytä maahanmuuttajien usein kohtaamia haasteita, kuten syrjintää asuntomarkkinoilla ja hämärien asunnonvälittäjien toiminnan lisääntymistä.

Asunnottomien Yön -päivätapahtuma Kontulassa koostuu yhteiskunnallisesti heikossa asemassa oleville henkilöille järjestetystä ruokatarjoilusta, hiustenleikkauksista sekä vaatejakelusta, maahanmuuttajille suunnatusta asuntohakuklinikasta ja järjestötorista sekä kaikille avoimista taidetyöpajoista ja keskustelutilaisuuksista. Kontulan K-marketin eteisessä klo 13.30 – 17.00 järjestettyjen keskusteluhetkien myötä tuodaan esille, miksi laittomat toimijat löytävät tilaa liikkua pääkaupunkiseudulla ja mitä voidaan tehdä tämän ilmiön estämiseksi. Mukana ovat SDP:n Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma, Vasemmistoliiton Musta Leijona Suldaan Said Ahmed, kokemusasiantuntija sekä asiantuntijoita Sininauhasäätiöstä, Takuu säätiöstä, Helsingin pelastusliitosta ja Suomen Vuokranantajista.

Kontulan tapahtuman koordinoi Moniheli ry:n hallinnoima ja STEAn rahoittama Katto-hanke, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä maahanmuuttajien asunnottomuutta. Tapahtuman toteuttavat Helsingin kaupungin Kontulan Lähiöasema, Symppis sekä Kontulan D-asema (Helsingin Diakonissalaitos). Työpajoja vetävät paikalliset taiteilijat Heidi Hänninen ja Maria Baric Company.

Kontulasta lähdetään Asunnottomien Yön -päätapahtumaan, jossa Kontulan työpajoissa kerätyt toiveet pääsevät osaksi Maria Baric Companyn Toiveiden taivas  -tuliesitystä, joka nähdään Dallape-puistossa klo 19.00.

Tapahtuman Facebook-sivu löytyy tästä Asunnottomien Yö -päivätapahtuma Kontulassa

Lisätietoa antaa Katto-hankkeen projektikoordinaattori Melis Ari-Gurhanli p. 050 309 3925, melis.ari@moniheli.fi