Kutsu Katto-hanke syksyllä ryhmiisi kertomaan asumisasioista

Voit valita alla olevista teemoista yhden tai useamman tai vaikkapa kaikki. Räätälöimme sisällön ja koulutuksen pituuden tarpeesi mukaan.

o Mistä ja miten asunnon löytää
o Kuka on vastuussa ja mistä asumisasioissa
o Talouden hallinta ja -tuki
o Järjestömaailma asumisen tukena
o Jätteiden lajittelu
o Turvallisuus kotona
o Asunnottomuus Suomessa
o Asunnottomuuden ennaltaehkäisytyö
o Asumisen eri kulttuurit
Puhumme selkosuomea, englantia ja turkkia.

Kalenterimme täyttyy nopeasti, olethan ajoissa yhteydessä.

Projektikoordinaattori
Melis Ari-Gurhanli
melis.ari@moniheli.fi
p. 050 309 39 25

Projektityöntekijä
Cisil Heltimoinen
cisil.heltimoinen@moniheli.fi
p. 050 309 39 61

 

Katto-hankkeen koulutus asumistoimijoille

Teetkö töitä maahanmuuttajien ja asumisasioiden parissa? Haluatko palvella asiakkaitasi paremmin, kehittää osaamistasi, saada käytännön vinkkejä maahanmuuttajatyöhön ja samalla verkostoitua?

Tämä on juuri sinulle! 

Katto-hanke järjestää
maahanmuuttajien ja asumisasioiden parissa työskenteleville
toiminnallisista työpajoista koostuvan ilmaisen koulutuksen

torstaina 27.4.2017, 13:00-16:15
Stoan Työväenopistossa
Turunlinnantie 1, 00900 Helsinki

TERVETULOA! 


OHJELMA

13:00-13:30 Kokeilukulttuuri asunnottomuuden ennaltaehkäisytyössä, Katto-hanke

13:30-14:30 Työpajatyöskentely

 • Selkosuomi, fasilitaattorina toimii Valisa Krairiksh
 • Etsivätyö, fasilitaattorina toimii Vlada Petrovskaja
 • Kohtaaminen, fasilitaattorina toimii Hamdi Moalim

14:30-14:45 Tauko

14:45-15:15 A-ha elämysten jako

15:15-16:15 Yhteenveto
Koulutukseen voi ilmoittautua tästä linkistä viimeistään 11.4.2017 klo 17 mennessä. Nopeat syövät hitaat! Paikkoja koulutukseen on rajoitetusti!

Lisätietoa koulutuksesta antaa projektikoordinaattori Melis Ari-Gurhanli, melis.ari(at)moniheli.fi, p. 050 3093925.

TULE MUKAAN #100KATTO -VIDEOKAMPANJAAN

TOIMI NÄIN

KUVAA ÄLYPUHELIMELLA TAI VIDEOKAMERALLA VIDEO, JOSSA KERROT
– MIKSI TYKKÄÄT ASUA SILLÄ PAIKKAKUNNALLA, JOSSA ASUT TAI
– MIKSI MAAHANMUUTTAJA ON TERVETULLUT KOTOUTUMAAN PAIKKAKUNNALLESI.

VIDEOIDEN PITUUS MAX 1 MIN
JA MUISTA MAINITA PAIKKAKUNNAN NIMI

LÄHETÄ VIDEOT YKSITYISVIESTINÄ KATTO-HANKE FACEBOOK-SIVULLE TAI cisil.heltimoinen(at)moniheli.fi OSOITTEESEEN.

KERRO SÄHKÖPOSTISSA NIMESI JA MISTÄ PÄIN SUOMEA VIDEO ON LÄHETETTY.

Voit myös kuvata kaveriasi tai kollegaasi. Erilaisissa suomen kielen ryhmissä videoiden kuvaus voi sisältyä ryhmätoimintaan.

Kampanja on osa Katto-hankkeen vaikuttamistoimintaa, jonka tavoitteena on tukea maahanmuuttajien kotoutumista ympäri Suomen. Täten toivomme videoita eri paikkakunnilta, pääsääntöisesti Helsingin ulkopuolelta. Videoista rakennetaan interaktiivinen Suomi-kartta, joka lanseerataan syksyllä 2017. Paras video palkitaan vuoden 2017 monikulttuurisessa itsenäisyyspäivän juhlassa Finlandia-talossa. Tavoitteena on kerätä Suomeen muuttaneilta 100 videota Suomen juhlavuotta kunnioittaen.

Katso esimerkki video linkistä, tartu heti puhelimeen ja kerro mikä kaupungissasi on hyvää.

Kotkasta: https://youtu.be/gOUA28JrzMs

Katto-hanke on STEA:n rahoittama ja Moniheli ry:n hallinnoima hanke, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä maahanmuuttajien asunnottomuutta ja levittää tietoa asumisasioista.

Hankkeen Facebook-sivu: www.facebook.com/kattohanke

Järjestöjen yhteinen kannanotto Asunnottomien yönä 2016

Kohtuuhintaisen asumisen turvaaminen on kaikkien etu

Vuosina 2008-2015 toteutetut valtakunnalliset pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmat (PAAVO 1 ja 2) ovat onnistuneet tehokkaasti vähentämään pitkäaikaisasunnottomien määrää. Samalla asunnottomuuden riski koskettaa yhä useampaa pieni- ja keskituloista korkean vuokratason ja kohtuuhintaisten asuntojen puutteen vuoksi erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Yhden haavoittuvimmista ryhmistä muodostavat pienituloiset yksineläjät.

Varsinkin nuorten ja maahanmuuttajien tilanne on huolestuttava: ARA:n tilastojen mukaan vuonna 2015 lähes neljännes yksinelävistä asunnottomista oli alle 25-vuotiaita nuoria ja yli neljännes maahanmuuttajia. Asunnottomista perheistä yli puolet oli maahanmuuttajaperheitä. Maahanmuuttajien asunnottomuudelle tyypillistä on myös niin sanottu piiloasunnottomuus, joka ei näy tilastoissa.

Oma koti on yksi toimivan arjen peruspilareista: ilman vakinaista asuntoa on erittäin vaikea keskittyä koulunkäyntiin, opiskeluun tai työntekoon. Tehokas asunnottomuuden ennaltaehkäisy vähentää riskiä yhteiskunnan marginaaliin ajautumisesta ja säästää näin yhteiskunnan resursseja pitkällä tähtäimellä.
Vaikka asuntopula ja asumisen kalleus ovat hyvin tiedossa olevia ongelmia, konkreettiset toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi ovat vuodesta toiseen riittämättömiä.

”Viime kädessä kyse on poliittisesta tahdosta”, muistuttaa Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.

Vaikea asuntomarkkinatilanne hankaloittaa nuorten itsenäistymistä lapsuudenkodista ja on merkittävä haaste maahanmuuttajien kotoutumiselle. Maahanmuuttajat kohtaavat lisäksi syrjintää asuntomarkkinoilla.
”Toisen tai kolmannen polven maahanmuuttajilla esimerkiksi suomen kielen taidon puute ei enää selitä sitä, miksi he tulevat toistuvasti ohitetuksi asuntonäytöissä”, huomauttaa R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n hankejohtaja Jenni Tahvanainen. ”Tämänkaltaisten kokemusten kasautuminen on omiaan vahvistamaan ulkopuolisuuden tunnetta.”

Vuoden 2016 aikana noin 10 000 turvapaikanhakijan arvioidaan saavan oleskeluluvan. Pula kohtuuhintaisista asunnoista hidastaa vastaanottokeskuksista kuntiin siirtymistä ja uuden elämän aloittamista Suomessa. Lisäksi se kärjistää vastakkainasettelua yhteiskunnan eri ryhmien välillä.

”Vastakkainasettelun sijaan pitää keskittyä ratkaisuihin: viimeistään nyt tarvitaan vastuullista asuntopolitiikkaa, jotta kestämätön tilanne vuokra-asuntomarkkinoilla saadaan purettua”, painottaa Tiivola.
”Kohtuuhintaisen asumisen turvaaminen ei ole vain uusien tai jo pidempään Suomessa asuneiden maahanmuuttajien etu, vaan hyödyttää kaikkia pieni- ja keskituloisia”, kiteyttää toiminnanjohtaja Riitta Salin Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry:stä.

Helsingissä 17.10.2016

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Riitta Salin, Moniheli ry, p. 044 535 5722
Toiminnanjohtaja Sanna Tiivola, Vailla vakinaista asuntoa ry, p. 050 407 9702
Hankejohtaja Jenni Tahvanainen, R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry, p. 045 1431799

Allekirjoittajat:
Moniheli ry
Vailla vakinaista asuntoa ry
R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry
Sininauhasäätiö
Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry
Kriminaalihuollon tukisäätiö
Monika-Naiset liitto ry
Nuorisoasuntoliitto ry
Suomen Pakolaisapu ry
Suomen Pelastusarmeijan Säätiö sr
Suomen Setlementtiliitto ry
Takuu-Säätiö
Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma
Vantaan Järjestörinki ry ja Kansalaistoiminnan keskus Leinikki
Vuokralaiset ry

Asunnottomien yö: Näkökulmia maahanmuuttajien asunnottomuuteen

Asunnottomien yö 17.10.2016 Pasilan kirjastossa

Ohjelma:

18:00-18:15 Tervetuliaissanat 

Monihelin toiminnanjohtaja Riitta Salin

18:15-18:45 Neuvontatorin toimijat esittäytyvät

Neuvontatori tarjoaa yleisölle matalan kynnyksen mahdollisuuden kysyä asumiseen liittyvistä asioista alan työtä tekeviltä järjestöiltä ja muilta toimijoilta. Neuvontatori päivystää koko tapahtuman ajan. Paikalla on myös seuraavien kielten fasilitaattorit: ranska, saksa, venäjä, arabia, somali, turkki.

Yhteistyökumppanit: Helsingin Ohjaamo, Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot ry (NAL), Takuu-Säätiö, Kalliolan Setlementti / Neuvontapiste Ne-, Sininauhasäätiö, Hekan asumiskummitoiminta, Naapuruussovittelun keskus, Suomi-Syyria ystävyysseura  

 18:50-19:20 Tarinateatteri Kapriisi tulkitsee yleisön ajatuksia illan teemasta

19:30-20:45 Paneelikeskustelu: Kuinka estetään maahanmuuttajien asunnottomuuden lisääntyminen?

Eduskunnan ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Silvia Modig  
Helsingin kaupunginkanslian asunto-ohjelmapäällikkö Mari Randell 
Tutkija Marja Katisko  
Monihelin puheenjohtaja Welat Nehri                                                                                                                             Kokemusasiantuntija Allan Chombela

Paneelin vetää Abdirahim ”Husu” Hussein

20:45-21:45 Lyhytelokuva On the Streets of Helsinki ja keskustelua paperittomien asunnottomuudesta Suomessa (englanniksi)

Lyhytelokuvan ohjaaja Borislav Borisov ja Pakolaisneuvonnan Paperittomat-hankkeen koordinaattori Meri Korniloff

22:00 Tilaisuus päättyy.

Asumisasioiden koulutus maahanmuuttajayhdistyksille ja yhteisössään aktiivisille maahanmuuttajille

Maksuton, suomenkielinen koulutus on suunnattu erityisesti neuvontatyötä tekeville maahanmuuttajayhdistyksille ja yhteisössään aktiivisille maahanmuuttajille. Koulutukseen voivat kuitenkin ilmoittautua myös muut yhdistykset ja tahot, jotka tekevät maahanmuuttajien neuvontatyötä ja haluavat vahvistaa asumistietouttaan.

Aika: ke 28.9. klo 16.15-19.45  

Paikka: Y-säätiö, Pitkänsillanranta 3 (8. krs.), Helsinki  

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 21.9. mennessä: https://www.surveymonkey.com/r/GDV37G7 

Ohjelma 

Klo 16.15-16.30  Esittäytymiset ja koulutuksen tavoitteiden läpikäynti kahvin lomassa   

Klo 16.30-17.15 Sosiaalitoimen rooli asunnon hakemisessa ja asumisen tukemisessa                               
(Kirsi Pärtty-Äyräväinen ja Heli Härkönen, Helsingin kaupunki)  

 • Järjestääkö sosiaalitoimi asunnon? 
 • Mitä taloudellisia tukia asumiseen saa ja mitä pitää itse maksaa? 
 • Mitä muuta apua ja tukea asumisasioihin voi saada?  

Klo 17.15-18.00 Talous kunnossa, asuminen kunnossa
(Maija Isaksson, Takuu-Säätiö) 

 • Miksi vuokra on jokaisen tärkein kulu? 
 • Mitä tapahtuu, jos vuokria jää maksamatta? 
 • Kuinka luottotiedot menetetään ja mitä siitä seuraa asumisen kannalta? 

Klo 18-18.30 Kahvitauko – neuvontapiste Ne-rå esittäytyy  

Klo 18.30-19.15 Naapuruussovittelu auttaa naapuririitojen ratkaisemisessa    
(Jens Gellin, Naapuruussovittelun keskus) 

 • Miten voi itse edistää hyviä naapuruussuhteita? 
 • Mitä tehdä, kun naapurit valittavat häiriöistä? 

Klo 19.15-19.45 Koulutuksen yhteenveto ja keskustelua  

TERVETULOA! 

Koulutus järjestetään yhteistyössä Verkostokehittäjien ja AUNE-ohjelman kanssa.                                    
Lisätietoa Katto-hankkeesta: www.kattohanke.fi  

 

Katto-hanke etsii vapaaehtoisia asiointikavereita

 • Onko äidinkielesi muu kuin suomi, ruotsi tai englanti?
 • Oletko asunut Suomessa jo pidempään ja osaat suomen kieltä melko hyvin?
 • Haluatko auttaa maahanmuuttajia, jotka ovat asunnottomia tai joilla on muita asumiseen liittyviä haasteita?
 • Onko sinulla jonkin verran vapaata aikaa?

Jos vastasit kyllä, hae Monihelin Katto-hankkeeseen asiointikaveriksi! Hankkeen tavoitteena on ehkäistä maahanmuuttajien asunnottomuutta.

Omankielinen asiointikaveri auttaa huonosti suomen kieltä osaavaa maahanmuuttajaa esimerkiksi asioimaan erilaisissa neuvontapalveluissa tai lähtee mukaan asuntonäyttöihin.

Asiointikaverina sinun ei tarvitse olla asumisasioiden asiantuntija. Toivomme kuitenkin, että voisit osallistua maksuttomaan asumisen teemakoulutukseen, joka järjestetään Helsingissä 28.9.2016.

HAE ASIOINTIKAVERIKSI

Riidat naapurin kanssa

 

Hyvät suhteet naapureihin ovat tärkeitä ja lisäävät viihtyisyyttä. Sinun ja naapureittesi ei tarvitse olla ystäviä – riittää, että tulette toimeen keskenänne.

Voit edistää hyviä suhteita naapureihin, kun olet kohtelias muita asukkaita kohtaan. Naapureihin voi yrittää tutustua paremmin esimerkiksi pihatalkoissa.

Riidat selviävät puhumalla

Joskus naapurien kanssa saattaa tulla riita. Aina riidan syy ei ole selvä. Sinulla ja naapurillasi voi olla aivan eri käsitys riidan syystä.

Muista, että et voi vaikuttaa suoraan naapurisi asenteeseen tai käytökseen. Voit vaikuttaa vain omaan asenteeseesi ja käytökseesi.

Yritä selvittää asiat puhumalla niistä rauhallisesti ja asiallisesti kasvokkain. Onko naapurisi ehkä ymmärtänyt jotain väärin? Onko hän loukkaantunut jostain? Oletko ehkä itse vahingossa toiminut tavalla, joka kielletään taloyhtiön järjestyssäännöissä? Miten voisitte toimia jatkossa niin, että te kumpikin olisitte tyytyväisiä?

Joskus naapuri voi kieltäytyä puhumasta kanssasi tai puhumisesta ei ole hyötyä. Tällöin voi olla hyvä hakea apua ulkopuoliselta taholta. Apua antavat esimerkiksi Naapuruussovittelun keskus http://www.naapuruussovittelu.fi/ tai kunnallinen sovittelutoimisto https://www.thl.fi/fi/web/paatoksenteko-talous-ja-palvelujarjestelma/lainsaadanto/rikos-ja-riita-asioiden-sovittelu/yhteystiedot.

Kirjallinen varoitus on vakava asia

Jos naapurit tekevät sinusta valituksia, eikä asiaa selvitetä, sillä voi olla vakavia seurauksia. Jos saat kotiisi kirjallisen varoituksen esimerkiksi häiritsevästä käyttäytymisestä, suhtaudu asiaan vakavasti. Jos asiaa ei selvitetä, voit jopa saada häädön asunnostasi. Häädön voi saada myös omistusasunnosta.

Voit myös itse ottaa yhteyttä isännöitsijään ja tehdä valituksen, jos naapurit käyttäytyvät sinua tai perhettäsi kohtaan huonosti tai vihamielisesti. Kaikenlainen syrjintä on kielletty.

 

JOS VUOKRA JÄÄ MAKSAMATTA

 

Vuokra täytyy maksaa joka kuukausi viimeistään eräpäivänä. Jos rahasi ovat vähissä, pyri silti maksamaan vuokra ajoissa. Yritä silloin vähentää muita kuluja, jotka eivät ole tärkeitä (esimerkiksi tupakka, kauneudenhoito, uudet vaatteet, kahvilassa käyminen).

Joskus voit joutua luopumaan myös asioista, joita pidät erittäin tärkeänä, kuten rahan lähettäminen kotimaahan.

Jos jätät vuokran maksamatta, siitä on vakavia seurauksia. Voit saada häädön ja menettää luottotietosi. Sinun on tällöin vaikea saada uutta asuntoa.

Jos rahasi eivät riitä vuokran maksuun, ota yhteys vuokranantajaan. Yritä sopia asiasta, voit esimerkiksi sopia, että maksat vuokran myöhemmin.

Jos sinulla on jatkuvasti vaikeuksia maksaa vuokrasi, mieti, mitä voisit tehdä. Laske tarkasti kaikki tulosi ja menosi. Mieti, voitko vähentää menoja ja saada lisää tuloja. Yksi vaihtoehto on etsiä halvempi asunto.

Lisätietoa vuokrarästeistä (vuokrarästi = vuokra, jota ei ole maksettu) ja muista asumiseen liittyvistä talousasioista on Takuu-Säätiön sivuilla http://www.takuu-saatio.fi/tietoa-ja-ratkaisuja.

Takuu-Säätiö tarjoaa myös ilmaista neuvontaa puhelimessa ja chatissa http://www.takuu-saatio.fi/palvelumme/velkalinja-ja-chat-neuvonta.

Asunnon kunnossapito ja turvallisuus

Sinulla on velvollisuus pitää hyvää huolta vuokra-asunnostasi. Asunto ei saa vaurioitua tai rikkoutua.

Kerro heti vuokranantajalle, jos asunto vahingoittuu. Kerro vuokranantajalla myös, jos huomaat asunnossa vikoja tai puutteita. Jos on tarpeen, ilmoita asiasta myös huoltoyhtiöön tai isännöitsijälle.

Jotkut asunnon viat johtuvat tavanomaisesta kulumisesta. Se tarkoittaa, että viat ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa. Vuokralainen on asunut asunnossa normaalisti, mutta asunto on kulunut asumisen aikana. Vuokranantaja korjaa yleensä itse tällaisen vian. Et joudu maksamaan korjauksesta.

Jos vika on esimerkiksi lämmityksessä, ilmanvaihdossa tai liittyy vesiputkiin ja viemäreihin, vian korjaamisen maksaa yleensä taloyhtiö.

Jos vika aiheutuu kuitenkin sinusta tai vieraistasi, sinun täytyy maksaa vian korjaus vuokranantajalle.

Jos et tiedä, kenelle jotkut asunnon kunnossapitoon liittyvät asiat kuuluvat, kysy rohkeasti. Jos asut vuokra-asunnossa, voit kysyä asiaa vuokranantajalta. Jos asut omistusasunnossa, voit kysyä asiaa taloyhtiön isännöitsijältä.

 

Huolehdi siisteydestä

Sinun pitää huolehtia myös siitä, että asunto on siisti ja puhdas. On tärkeää, että esimerkiksi jätteet viedään pois asunnosta. Näin ne eivät ala haista tai houkuttele tuhohyönteisiä.

Jos huomaat asunnossasi tuhohyönteisiä, kuten luteita, ilmoita niistä heti isännöitsijälle. Tämä on tärkeää, koska luteet leviävät helposti asunnosta toiseen. Tuhohyönteisistä voi tulla suuri ongelma taloyhtiölle.

Sinun täytyy huolehtia myös siitä, että asunnossa ei tapahdu onnettomuuksia, esimerkiksi tulipaloa tai vesivahinkoa. Kodinkoneita, WC:tä ja kylpyhuonetta pitää käyttää oikein. Huolehdi myös, että ne ovat kunnossa. Jos vahinko kuitenkin tapahtuu, ilmoita siitä heti.

Lisätietoa:

Lisätietoa asunnon tavanomaisesta kulumisesta ja asunnon siivoamisesta:
Ohjeistus, jonka ovat laatineet yhdessä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto, Isännöintiliitto, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto, vuokranantajien ja vuokralaisten yhdistykset ja Suomen Kiinteistöliitto.

Tutustu myös seuraaviin ohjeisiin: