Materiaaleja

 • Asunto ensin -sivusto (tietoa asunnottomuudesta ja asunnottomuuden poistamiseksi tehtävästä valtakunnallisesta kehittämistyöstä):

http://www.asuntoensin.fi/asunto_ensin

 • Monihelin selvitys maahanmuuttajien asunnottomuudesta pääkaupunkiseudulla (2014):

http://www.moniheli.fi/toiminta/asunnottomuusselvitys-homelessne/

 • ARA:n asunnottomuustilasto 2015:

http://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/Tilastot_ja_selvitykset/Asunnottomuus/Asunnottomat_2015(38041) 

 • ARA:n asunnottomuustilasto 2016

http://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/Tilastot_ja_selvitykset/Asunnottomuus/Asunnottomat_2016(42132)

 • Tutkija Marja Katiskon selvitys ”Suomesta tuli kotini. Elämää suomalaisessa kerrostaloyhtiössä” (2016):

http://www.asuntoensin.fi/files/5489/Suomesta_tuli_kotini_Marja_Katisko.pdf

 • Tutkija Marja Katiskon tutkimusartikkeli ”Homelessness among immigrant youth: transitions between inclusion and exclusion” (2015):

http://www.feantsaresearch.org/IMG/pdf/article-3-6.pdf

 • Tutkija Marja Katiskon tutkimusartikkeli “Maahanmuuttajien asunnottomuus metropolialueella” teoksessa ”Paikka asua ja elää? Näkökulmia asunnottomuuteen ja asumispalveluihin” (2013):

http://www.diak.fi/tyoelama/Julkaisut/Sivut/A-tutkimuksia.aspx (sivulla linkki julkaisuun)

 • Tutkija Marja Katiskon tutkimustuloksia tiivistetysti seminaariesityksenä (2014):

http://www.helsinki.fi/kaupunkitutkimus/dokumentit/seminaari14032014/Katisko_140314.pdf

 • Taika Tuunasen pro gradu -työ (sosiologia) helsinkiläisten somalimiesten asunnottomuuskokemuksista (2014):

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/135405/TuunanenGradu.pdf?sequence=1

 • Taika Tuunasen kirjoitus ”Koditon vieraalla maalla” AntroBlogissa (2016):

http://www.antroblogi.fi/2016/02/koditon-vieraalla-maalla/

 • Valtakunnallinen asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma AUNE (2016-2019):

http://www.asuntoensin.fi/files/5525/Asunnottomuusohjelma_periaatepaatos_rahakunta_ja_valtioneuvosto_09.06.2016.pdf (suomeksi)

http://www.asuntoensin.fi/files/5527/ACTIONPLAN_FOR_PREVENTING_HOMELESSNESS_IN_FINLAND_2016_-_2019_EN.pdf (englanniksi)