Tietoa hankkeesta

Katto-hanke

Moniheli ry:n kolmivuotisen (2016-2018) Katto-hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä maahanmuuttajien asunnottomuutta. ARA:n uusimman tilaston mukaan vuonna 2017 kaikista yksin elävistä asunnottomista 26 % ja asunnottomista perheistä peräti 65 % oli maahanmuuttajia.

Katto-hanke tuottaa itse, kokoaa yhteen ja levittää asumiseen liittyvää tietoa maahanmuuttajille ja heidän kanssaan työskenteleville eri kanavia hyödyntäen, neuvoo ja ohjaa palveluihin asumisen haasteita kohdanneita maahanmuuttajia, kouluttaa ammattilaisia maahanmuuttajien asumisen kysymyksissä, edistää aktiivisesti sidosryhmäyhteistyötä ja nostaa keskusteluun ruohonjuuritason kohtaamisissa esille nousevia epäkohtia.

Katto-hanke nivoutuu valtakunnalliseen AUNE-ohjelmaan. Hanketta rahoittaa STEA.

Meihin saa mielellään olla yhteydessä!

Päivitetty 20.4.2018

Katto project

Moniheli’s three-year project Katto (2016-2018) funded by STEA aims to combat immigrant homelessness through pre-emptive work. According to the latest ARA statistics, in 2017 26 % of all homeless individuals and up to 65 % of homeless families were immigrants.

Katto project produces, gathers together and disseminates information on housing-related issues to immigrants and people working with them through different channels, provides training on immigrants’ housing issues for housing professionals, advices immigrants who have faced difficulties with housing, promotes active cooperation between different stakeholders and raises awareness of the grievances at grassroots level.

Katto project ties in with the national AUNE programme.

Please don’t hesitate to be in contact with us!

Last updated 20.4.2018