Opas asunnottomuudesta viestimiseen on julkaistu!

„Kun suljet silmäsi ja kuvittelet asunnottoman ihmisen eteesi, mitä näet?“
Liian usein asunnottomista ihmisistä ja asunnottomuudesta viestiessä käytetään haitallisia stereotypioita. Tämän kaltaiset ennakkokäsitykset lisäävät asunnottomuudesta johtuvaa häpeää, ja samalla ne kaventavat ymmärrystä asunnottomuuden syistä ja siten myös vaikeuttavat ratkaisujen löytämistä. 
On kaikkien yhteinen etu, että mielikuvat asunnottomuudesta monipuolistuvat vastaamaan todellisuutta ja asunnottomuutta aiheuttavia rakenteellisia syitä nostetaan käsiteltäväksi. 

Teimme yhteistyössä toisten asunnottomuustoimijoiden kanssa opaskirjasen työvälineeksi kaikille, jotka haluavat kehittää tapaansa kommunikoida asunnottomuudesta. 

Opas on tehty yhteistyössäKalliolan Setlementin, Vva ry:n,  SininauhasäätiönSäätiön ja Moniheli ry:n kanssa. 

 

Lue opas täällä: https://asuntoensin.fi/assets/files/2019/03/toimittaja-sinua-tarvitaan-muutoksessa-opas-asunnottomuudesta-viestimiseen-002.pdf