Kädestä pitäen 2 – Asuntoa etsivien maahanmuuttajien vertaistuki- ja neuvontaryhmä

Keväällä 2017 Katto-hanke järjesti Kädestä pitäen -vertaistuki- ja neuvontaryhmätoiminnan, jonka pohjalta ryhmätoiminta sai uuden suunnan. Lokakuussa järjestetään uudelleen asunnottomille ja asunnottomuuden vaarassa oleville maahanmuuttajille vertaispienryhmä, jossa annetaan intensiivistä yksilöneuvontaa ja tukea asunnon hakemisessa. Asunnon hakemiseen liittyvien toimenpiteiden lisäksi ryhmässä kartoitetaan osallistujan elämäntilanne sekä seurataan ja dokumentoidaan osallistujan asunnonhakupolkua, esim. millaiselle tuelle on tarvetta, mitä haasteita ilmenee ja löytyykö asuntoa. Kerättyä tietoa hyödynnetään jatkossa.

Vertaistukiryhmän kieli: suomi, englanti, turkki, somalia ja arabia

Osallistujamäärä: 6 – 8 henkilöä.

Paikka: Monik ry:n Puhoksen Neuvonta- ja kohtaamispiste, Kastelholmantie 2, Helsinki

Aika: 18.10.2017 10:00-12:00
20.10.2017 13:00-15:00
23.10.2017 13:00-15:00
25.10.2017 10:00-12:00
30.10.2017 13:00-15:00

Lisäksi 3-4 yksityistapaamista sovitaan erikseen kunkin osallistujan kanssa.

Toivomme, että levitätte tietoa ryhmän toiminnasta hyötyville henkilöille. Ilmoittautumiset cisil.heltimoinen@moniheli.fi 5.10.2017 klo 15 mennessä.