Vuokranantajan oikeudet ja velvollisuudet

Sekä vuokralaisella että vuokranantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia, joista on määrätty laissa (Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta = huoneenvuokralaki).

Oikeuksiin ja velvollisuuksiin vaikuttaa myös se, mitä vuokrasopimukseen on kirjoitettu. Vuokrasopimuksessa ei kuitenkaan voida sopia toisin kuin laki määrää.

Vuokranantajalla on oikeus

  • saada vuokrarahat ajoissa
  • päästä asuntoon, jotta hän voi valvoa asunnon kuntoa ja hoitoa. Vuokranantaja sopii vuokralaisen kanssa ajan, jolloin hän voi tulla asuntoon.

Vuokranantajalla on velvollisuus

  • korjata asunnossa viat, jotka ovat syntyneet tavanomaisesta kulumisesta eli normaalista elämisestä
  • ilmoittaa vuokralaiselle ajoissa, jos asuntoon on tulossa isompi remontti.

Vuokranantaja ei saa syrjiä ketään etnisistä syistä, esimerkiksi ihonvärin tai kansallisuuden mukaan.

Lisätietoa:

Kuluttajaliiton Vuokraoppaasta (suomi, selkosuomi, ruotsi, venäjä, ranska, somali, arabia)

Vuokraturvan oppaasta hyvästä vuokratavasta (englanti)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.