Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet

Sekä vuokralaisella että vuokranantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka on määrätty laissa (Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta = huoneenvuokralaki).

Oikeuksiin ja velvollisuuksiin vaikuttaa myös se, mitä vuokrasopimukseen on kirjoitettu. Vuokrasopimuksessa ei kuitenkaan voida sopia toisin kuin laki määrää.

Vuokralaisen velvollisuus on maksaa vuokra ajoissa. Hänen on myös pidettävä asunnosta hyvää huolta.

Vuokralaisen oikeus on, että hänellä on tietty aika irtisanoa vuokrasopimus.

Lisätietoa vuokralaisen oikeuksista ja velvollisuuksista:

Kuluttajaliiton Vuokraopas (suomi, selkosuomi, ruotsi, venäjä, ranska, somali, arabia) ja Vuokraturvan oppaasta hyvästä vuokratavasta (englanti).

Noudata järjestyssääntöjä

Vuokralaisen täytyy noudattaa taloyhtiön järjestyssääntöjä. Huolehdi, että myös vieraasi noudattavat järjestyssääntöjä.

Järjestyssäännöt ovat sääntöjä siihen, miten taloyhtiössä toimitaan. Säännöissä on usein esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Yöllä täytyy välttää meteliä, joka voi kuulua naapuriin. Yörauha on yleensä kello 22–07.
  • Yhteisten tilojen ja piha-alueiden käytössä täytyy noudattaa järjestyssääntöjä.
  • Jätteet täytyy viedä niille varattuihin jäteastioihin ja noudattaa sääntöjä jätteiden kierrätyksestä ja lajittelusta.

Järjestyssäännöt löytyvät usein talon ilmoitustaululta. Myös isännöitsijältä saa lisätietoa järjestyssäännöistä.

Järjestyssäännöt on tehty kaikkien asukkaiden viihtyisyyden vuoksi. Muut asukkaat voivat valittaa isännöitsijälle, jos joku asukas ei noudata yhteisiä sääntöjä. Sääntöjen rikkomisesta seuraa myös helposti riitoja.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.