Tilastoja ja tutkimuksia

Esimerkkejä tutkimuksista, joissa käsitellään maahanmuuttajien asumista:

Tilasto ilman asuntoa olevista, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA 2015

Tilaston mukaan

  • yksin elävät, joilla ei ole asuntoa: maahanmuuttajia on 27 %.
  • perheet, joilla ei ole asuntoa: maahanmuuttajia on 54 %.
  • ilman asuntoa olevia maahanmuuttajia on enemmän, muita ilman asuntoa olevia on vähemmän.

Tutustu ARA:n tilastoon

Moniheli ry:n selvitys (2014)

Monihelin tutkimus selvitti maahanmuuttajien asumista Helsingissä ja naapurikunnissa. Selvityksen tilasi ympäristöministeriö.

Selvityksen tuloksia:

  • Tarvitaan lisää kohtuuhintaisia asuntoja.
  • Tarvitaan syrjinnän vastaista työtä.
  • Ongelmia täyty ratkaista eri toimijoiden yhteistyöllä.
  • Maahanmuuttajien on joskus vaikea hoitaa raha-asioita.
  • Maahanmuuttajat luulevat, että he onnistuvat saamaan riittävästi rahaa asumista varten, mutta raha ei riitäkään.

Lue koko selvitys

 

Tutkija Marja Katiskon (Diak) tutkimukset

Marja Katisko on tehnyt useita tutkimuksia, joiden aiheen on maahanmuuttajien asuminen. Hän on käsitellyt myös ulkopuolisuuden tunnetta, joka syntyy henkilölle, jolla ei ole asuntoa.

Lue Katiskon selvitys “Suomesta tuli kotini. Elämää suomalaisessa kerrostaloyhtiössä” (2016)

Lue Katiskon tutkimusartikkeli Homelessness among immigrant youth: transitions between inclusion and exclusion (2015, englanniksi)

Lue Katiskon tutkimusartikkeli ”Maahanmuuttajien asunnottomuus metropolialueella” teoksessa ”Paikka asua ja elää? Näkökulmia asunnottomuuteen ja asumispalveluihin” (2013)

Taika Tuunasen pro gradu -työ helsinkiläisten somalimiesten asunnottomuuskokemuksista (2014)

Tuunanen haastatteli tutkimusta varten somalimiehiä, jotka asuivat asuntolassa. Haastatteluissa kävi ilmi, että monien somalien oli vaikea tulla suomalaisen yhteiskunnan jäseneksi. Tämä vaikutti myös siihen, että heidän oli vaikea löytää asuntoa.

Lue koko pro gradu

Lue Tuunasen kirjoitus aiheesta AntroBlogissa

Russian-speaking professionals in the Helsinki Metropolitan Area: Prospects and Challenges (City of Helsinki Urban Facts Study Report2013)

Tutkimus selvitti asiantuntija-tehtävissä työskentelevien venäläisten kokemuksia asumisesta. Monet olivat tyytyväisiä asumiseen, monilla oli myös isoja ongelmia. Ongelmia olivat liian korkeat vuokrat sekä venäläisten syrjintä yksityisillä asuntomarkkinoilla.

Lue tutkimuskatsaus (englanniksi / in English)

Leave a Reply

Your email address will not be published.