Tilastoja ja tutkimuksia

Esimerkkejä tutkimuksista, joissa käsitellään maahanmuuttajien asumista:

 • Moniheli ry:n selvitys (2014)

Monihelin tutkimus selvitti maahanmuuttajien asumista Helsingissä ja naapurikunnissa. Selvityksen tilasi ympäristöministeriö.

Selvityksen tuloksia:

 • Tarvitaan lisää kohtuuhintaisia asuntoja.
 • Tarvitaan syrjinnän vastaista työtä.
 • Ongelmia täyty ratkaista eri toimijoiden yhteistyöllä.
 • Maahanmuuttajien on joskus vaikea hoitaa raha-asioita.
 • Maahanmuuttajat luulevat, että he onnistuvat saamaan riittävästi rahaa asumista varten, mutta raha ei riitäkään.

Lue koko selvitys

 • Tutkija Marja Katiskon (Diak) tutkimukset

Marja Katisko on tehnyt useita tutkimuksia, joiden aiheen on maahanmuuttajien asuminen. Hän on käsitellyt myös ulkopuolisuuden tunnetta, joka syntyy henkilölle, jolla ei ole asuntoa.

Lue Katiskon selvitys “Suomesta tuli kotini. Elämää suomalaisessa kerrostaloyhtiössä” (2016)

Lue Katiskon tutkimusartikkeli Homelessness among immigrant youth: transitions between inclusion and exclusion (2015, englanniksi)

Lue Katiskon tutkimusartikkeli ”Maahanmuuttajien asunnottomuus metropolialueella” teoksessa ”Paikka asua ja elää? Näkökulmia asunnottomuuteen ja asumispalveluihin” (2013)

Lue Katiskon Marja Katiskon tutkimustuloksia tiivistetysti seminaariesityksenä (2014):

 • Taika Tuunasen pro gradu -työ helsinkiläisten somalimiesten asunnottomuuskokemuksista (2014)

Tuunanen haastatteli tutkimusta varten somalimiehiä, jotka asuivat asuntolassa. Haastatteluissa kävi ilmi, että monien somalien oli vaikea tulla suomalaisen yhteiskunnan jäseneksi. Tämä vaikutti myös siihen, että heidän oli vaikea löytää asuntoa.

Lue koko pro gradu

Lue Tuunasen kirjoitus aiheesta AntroBlogissa

Russian-speaking professionals in the Helsinki Metropolitan Area: Prospects and Challenges (City of Helsinki Urban Facts Study Report2013)

Tutkimus selvitti asiantuntija-tehtävissä työskentelevien venäläisten kokemuksia asumisesta. Monet olivat tyytyväisiä asumiseen, monilla oli myös isoja ongelmia. Ongelmia olivat liian korkeat vuokrat sekä venäläisten syrjintä yksityisillä asuntomarkkinoilla.

Lue tutkimuskatsaus (englanniksi / in English)

Y-foundation A home of Your Own – Housing First and ending Homelessness in Finland
The book answer the many questions Y-foundation has received from professionals and policy-makers over the years. This book describes in detail why Finland has become the only European country where homelessness is on the decline. It also gives voice to the people who now have homes in supported housing units or scattered housing.

A home of Your Own

Ympäristöministeriön raportti Pakolaisten asumisselvitys – Oleskeluluvan saaneiden turvapaikkahakijoiden asumisen tilannekuva 2016 

Lue raportti tästä

Asunto ensin -laatusuositukset
Lue  suositukset tästä

 • asuntoensin.fi -sivustosta löytyy paljon muita asunnottomuuteen liittyvä tutkimuksia ja aineistoja
 • ARA:n asunnottomuustilasto 2015:

http://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/Tilastot_ja_selvitykset/Asunnottomuus/Asunnottomat_2015(38041) 

 • ARA:n asunnottomuustilasto 2016

http://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/Tilastot_ja_selvitykset/Asunnottomuus/Asunnottomat_2016(42132)

 • ARA:n asunnottomuustilasto 2017

http://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/Tilastot_ja_selvitykset/Asunnottomuus/Asunnottomat_2017(46192) 

 • Valtakunnallinen asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma AUNE (2016-2019):

http://www.asuntoensin.fi/files/5525/Asunnottomuusohjelma_periaatepaatos_rahakunta_ja_valtioneuvosto_09.06.2016.pdf (suomeksi)

http://www.asuntoensin.fi/files/5527/ACTIONPLAN_FOR_PREVENTING_HOMELESSNESS_IN_FINLAND_2016_-_2019_EN.pdf (englanniksi)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.