Onnea voittajalle!

13435933_10153875071243558_62752843_nMonihelin Katto-hanke selvitti Maailma kylässä 2016 -festivaalin osallistujien mietteitä maahanmuuttajien asunnottomuudesta pienellä kyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 24 itsensä kantasuomalaiseksi ja 27 itsensä maahanmuuttajaksi identifioivaa henkilöä.

Molemmissa ryhmissä suurimpina syinä maahanmuuttajien asunnottomuuden kasvuun pidettiin vuokra-asuntojen puutetta ja syrjintää asuntomarkkinoilla. Myös tiedon puute (esim. kuinka hakea asuntoa) nähtiin merkittävänä syynä.
Maahanmuuttajavastaajista hiukan yli puolet oli kokenut asunnottomuutta tai muita asumisen haasteita (esim. häätöuhka).

Yli 90 % ilmoitti pystyvänsä hyödyntämään neuvontapalveluita, jotka edellyttävät internetin käyttöä. Suomalaisista vastaajista ilahduttavasti yli 90 % olisi halukkaita vuokraamaan maahanmuuttajalle, jos heillä olisi huone tai asunto vuokrattavana.
Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin reilun kaupan tuotteiden herkkukori. Onnetar suosi tällä kertaa Tytti Yli-Panulaa Helsingistä. Onnea voittajalle ja kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!


Moniheli’s Katto Project asked participants of the World Village Festival 2016 to fill in a short questionnaire on immigrant homelessness. There were altogether 24 respondents identifying themselves as native Finns and 27 respondents identifying themselves as immigrants.

Both groups were of the opinion that the main reasons for increasing immigrant homelessness in Finland are the lack of rental apartments and discrimination on the housing market. Lack of information (e.g. how to apply for an apartment) was also considered a major reason.

Slightly over 50 % of the immigrant respondents had experienced homelessness or other difficulties related to housing (e.g. threat of eviction), and over 90 % told that they are able to benefit from internet-based advice and support. Encouragingly, over 90 % of the Finnish respondents would be willing to have an immigrant tenant if they had a room or an apartment to let.
We raffled off a basket of Fair Trade goodies amongst all the respondents. Congratulations to the lucky winner, Tytti Yli-Panula from Helsinki, and thank you to everybody who took time to fill in the questionnaire!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.